ขอเชิญร่วมงานสัมมนา บทสรุปการสร้างภูมิคุ้มกัน จากปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ การพนันและอุบัติเหตุทางถนน สำหรับเด็กวัยอนุบาลและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา บทสรุปการสร้างภูมิคุ้มกัน จากปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ การพนันและอุบัติเหตุทางถนน

สำหรับเด็กวัยอนุบาลและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ผ่านชุดสื่อกิจกรรมของโครงการอารักข์และโครงการอาสา
ผ่านทาง Facebook Live
วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.
– รู้จักโครงการ
– รับชมตัวอย่างสื่อและการสาธิตกิจกรรม
– แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้าร่วมเครือข่าย
เข้าร่วมสัมมนาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทาง fb.com/arrag.arsa

ผ่านชุดสื่อกิจกรรมของโครงการอารักข์และโครงการอาสา

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ผ่านทาง Facebook Live

– รู้จักโครงการ

– รับชมตัวอย่างสื่อและการสาธิตกิจกรรม

– แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้าร่วมเครือข่าย

เข้าร่วมสัมมนาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทาง fb.com/arrag.arsa

Shares:
QR Code :
QR Code