ขอเชิญร่วมงานมหกรรม “รวมพลคนบวชใจงดเหล้าเข้าพรรษา” 16 ส.ค.52

 

 ขอเชิญร่วมงานมหกรรม “รวมพลคนบวชใจงดเหล้าเข้าพรรษา” 16 ส.ค.52

              ผศ.คำผล กองแก้ว ประธานเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่าภาคีเครือข่าย “อุบลสร้างสุขพ้นทุกข์จากเหล้า” ร่วมกันเตรียมจัดงานมหกรรม “รวมพลคนบวชใจงดเหล้าเข้าพรรษา” ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2552 บริเวณวัดทุ่งศรีเมือง เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถือโอกาสร่วมกันทำบุญในระหว่างเทศกาลเข้าพรรษา

 

              เป็นที่ทราบกันดีว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบตามมามากมาย จึงเป็นเหตุปัจจัยที่สังคมไทยต้องหาทางแก้ไขร่วมกัน จังหวัดอุบลราชธานีโดยคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้มีมติการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาทุกภาคส่วน เพื่อเป็นการเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมกันรักษาศีล ชำระจิตใจให้ผ่องใสด้วยการลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอบายมุขทั้งปวง มีการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 

              โดยมีกิจกรรมให้ทุกหมู่บ้านประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนร่วมลงนามแสดงความจำนงงดเหล้าเข้าพรรษาจากการที่ได้รวบรวมรายชื่อผู้แสดงความจำนงงดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2552 จาก 25 อำเภอ ในจังหวัดอุบลราชธานี ช่วงก่อนวันเข้าพรรษา มีจำนวนมากถึง 225,496 คน

 

              งานมหกรรมรวมพลคนบวชใจงดเหล้าเข้าพรรษาถือเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการจัดพิธีปฏิญาณตนและเดินรณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” ที่สนามทุ่งศรีเมือง เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคมที่ผ่านมา สำหรับการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการรวมตัวกันพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นขวัญกำลังใจในการเลิกเหล้า และยังเป็นกิจกรรมต่อเนื่องในระหว่างเข้าพรรษา

 

              ทั้งนี้ในวันที่ 17 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อพระสิริพัฒนาภรณ์ ประธานเครือข่ายองค์การพระผู้นำพัฒนาแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองบรรดาลูกศิษย์ของท่านจึงได้ร่วมใจกันจัดงานนี้ขึ้นมาโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในนามภาคีเครือข่าย “อุบลสร้างสุขพันทุกข์จากเหล้า”

             

              เครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอเชิญชวนทุกท่านไปร่วมงานมหกรรมรวมพลคนบวชใจงดเหล้าเข้าพรรษา กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2552 บริเวณวัดทุ่งศรีเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายวิทยา บุญฉวี โทรศัพท์ 081-2658776

 

 

 

 

 

รายงานโดย: นายอุทัย คำบุญมา เครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนอุบลราชธานี

 

 

update 14-08-52

อัพเดทเนื้อหาโดย : กันทิมา ลีจันทึก

 

 

อ่านเนื้อหาทั้งหมดในคอลัมน์คลิกที่นี่

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code