ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 11

งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 11
วันที่ 3 – 7 กันยายน 2557
ณ อาคารอิมแพค เมืองทองธานี Hall 6-7-8
กิจกรรมภายในงาน
• หนังสือและพันธุ์สมุนไพรอายุวัฒนะ
• อบรมระยะสั้นกว่า 30 หลักสูตร
• ตรวจสุขภาพ
ศูนย์รวม
• บริการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนจีน การแพทย์ทางเลือก การแพทย์ผสมผสาน
• ตำรับ ตำรายาไทย ภูมิปัญญา 4 ภาค
• พันธุ์พืชสมุนไพรนานาพันธุ์
• ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ที่ได้มาตรฐาน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โทร. 084-4384928, 02-1495696-7
http://natherbexpo.dtam.moph.go.th
ที่มา : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 11

วันที่ 3 – 7 กันยายน 2557

ณ อาคารอิมแพค เมืองทองธานี Hall 6-7-8

กิจกรรมภายในงาน

• หนังสือและพันธุ์สมุนไพรอายุวัฒนะ

• อบรมระยะสั้นกว่า 30 หลักสูตร

• ตรวจสุขภาพ

ศูนย์รวม

• บริการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนจีน การแพทย์ทางเลือก การแพทย์ผสมผสาน

• ตำรับ ตำรายาไทย ภูมิปัญญา 4 ภาค

• พันธุ์พืชสมุนไพรนานาพันธุ์

• ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ที่ได้มาตรฐาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

โทร. 084-4384928, 02-1495696-7

http://natherbexpo.dtam.moph.go.th

ที่มา : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ