ขอเชิญร่วมกิจกรรม โครงการ "เด็กเล็กฟันดี วิถี SELF CARE"

ขอเชิญร่วมกิจกรรม โครงการ “เด็กเล็กฟันดี วิถี SELF CARE”
วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561
ณ บริเวณลานสานฝันที่อุทยานการเรียนรู้ TK PARK ชั้น 7 CENTRAL WORLD
ชวนดู ชวนคิด ชวนทำ สนุกกับหลากหลายกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ และทักษะในการดูแลฟันซี่แรกของหนูหนู
ด้วยโครงการ “เด็กเล็กฟันดี วิถี SELF CARE” เป็นโครงการในลักษณะเครือข่ายสหวิชาชีพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสสังคม และสร้างนวัตกรรมให้ผู้ปกครองดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) ร่วมกับการจัดให้มีพื้นที่ต้นแบบนำร่องในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ได้รับสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ทั้งนี้ทางโครงการฯ จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างกระแสสังคมในแคมเปญ “การแปรงฟันเป็นเรื่องสนุก” โดยภายในงานมีกิจกรรมการเล่านิทาน และกิจกรรมให้ความรู้ต่าง ๆ แก่พ่อเเม่ และประชาชนทั่วไป
วัตถุประสงค์
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้พ่อเเม่ดูเเลฟันของเด็กเล็ก รวมทั้งการเเปรงฟันที่ถูกต้องตั้งเเต่ซี่เเรก
กิจกรรมในงาน
– Capture & Post เป็นกิจกรรมถ่ายภาพรอยยิ้มพร้อมฟันซี่แรกๆ แล้วโพสต์บนเพจ “เด็กเล็กฟันดี วิถี Self Care” ภายใต้แนวคิด “รักแรกยิ้ม” Love at First Cheese
– Shoot & Share ถ่ายภาพคู่กับ Mascot Noo Noo แล้วแชร์ทาง Social Media พร้อมติด #NOONOOฟันดีเริ่มที่ซี่แรก #เด็กเล็กฟันดีวิถีselfcare
– Hand On เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงกับวิธีการแปรงฟันเด็กเล็กที่ถูกต้อง
– Game เสริมทักษะและเกร็ดความรู้ในการดูแลฟันเด็กเล็กด้วยเกมสนุกๆ “หลอดกายสิทธิ์” Magic Straw ฟันสะอาดง่ายๆ เหมือนเสกได้ และสนุกกับการทำความรู้จักฉลากแปรงสีฟันเด็กเล็กกับเกม “อะไรอยู่ข้างหลัง” What’s on The Back?
– นิทาน สัมผัสเรื่องราวชวนติดตามกับผลงานอมตะของ ครูชีวัน วิสาสะ “คุณฟองนักแปรงฟัน” ในรูปแบบการเล่านิทานที่มีชีวิตชีวา
– Innovations & Award เปิดประสบการณ์กับนวัตกรรมในการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กเล็กที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และร่วมแสดงความยินดีกับนวัตกรรมดีเด่นแห่งปี

ขอเชิญร่วมกิจกรรม โครงการ “เด็กเล็กฟันดี วิถี SELF CARE”

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561

ณ บริเวณลานสานฝันที่อุทยานการเรียนรู้ TK PARK ชั้น 7 CENTRAL WORLD

ชวนดู ชวนคิด ชวนทำ สนุกกับหลากหลายกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ และทักษะในการดูแลฟันซี่แรกของหนูหนู

ด้วยโครงการ “เด็กเล็กฟันดี วิถี SELF CARE” เป็นโครงการในลักษณะเครือข่ายสหวิชาชีพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสสังคม และสร้างนวัตกรรมให้ผู้ปกครองดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) ร่วมกับการจัดให้มีพื้นที่ต้นแบบนำร่องในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ได้รับสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ทั้งนี้ทางโครงการฯ จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างกระแสสังคมในแคมเปญ “การแปรงฟันเป็นเรื่องสนุก” โดยภายในงานมีกิจกรรมการเล่านิทาน และกิจกรรมให้ความรู้ต่าง ๆ แก่พ่อเเม่ และประชาชนทั่วไป

วัตถุประสงค์

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้พ่อเเม่ดูเเลฟันของเด็กเล็ก รวมทั้งการเเปรงฟันที่ถูกต้องตั้งเเต่ซี่เเรก

กิจกรรมในงาน

  • Capture & Post เป็นกิจกรรมถ่ายภาพรอยยิ้มพร้อมฟันซี่แรกๆ แล้วโพสต์บนเพจ “เด็กเล็กฟันดี วิถี Self Care” ภายใต้แนวคิด “รักแรกยิ้ม” Love at First Cheese
  • Shoot & Share ถ่ายภาพคู่กับ Mascot Noo Noo แล้วแชร์ทาง Social Media พร้อมติด #NOONOOฟันดีเริ่มที่ซี่แรก #เด็กเล็กฟันดีวิถีselfcare
  • Hand On เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงกับวิธีการแปรงฟันเด็กเล็กที่ถูกต้อง
  • Game เสริมทักษะและเกร็ดความรู้ในการดูแลฟันเด็กเล็กด้วยเกมสนุกๆ “หลอดกายสิทธิ์” Magic Straw ฟันสะอาดง่ายๆ เหมือนเสกได้ และสนุกกับการทำความรู้จักฉลากแปรงสีฟันเด็กเล็กกับเกม “อะไรอยู่ข้างหลัง” What’s on The Back?
  • นิทาน สัมผัสเรื่องราวชวนติดตามกับผลงานอมตะของ ครูชีวัน วิสาสะ “คุณฟองนักแปรงฟัน” ในรูปแบบการเล่านิทานที่มีชีวิตชีวา
  • Innovations & Award เปิดประสบการณ์กับนวัตกรรมในการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กเล็กที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และร่วมแสดงความยินดีกับนวัตกรรมดีเด่นแห่งปี

ที่มา : เด็กเล็กฟันดี วิถี Self Care

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ