ขอเชิญภาคี สสส.และผู้สนใจเข้าร่วมงานเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเชิญภาคี สสส.และผู้สนใจเข้าร่วมงานเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐
ตามรอยพ่อสานต่อปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ระหว่างวันที่ ๑-๓ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม EH ๑๐๖ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญภาคี สสส.และผู้สนใจเข้าร่วมงานเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ตามรอยพ่อสานต่อปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ระหว่างวันที่ ๑-๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม EH ๑๐๖ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน

Shares:
QR Code :
QR Code