ขอเชิญภาคีเข้าร่วมประชุมสัมมนา สร้างความรู้ด้านกฎหมายภาษีและการจัดการเอกสารบัญชีภาษีอากร พร้อมแนวทางการตรวจสอบโครงการที่รับทุนสนับสนุนจาก สสส.

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ