ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมชิงรางวัล The Best Road Safety Thailand 2024 ท้องถิ่น อำเภอ แห่งถนนปลอดภัย

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมชิงรางวัล

The Best Road Safety Thailand 2024 ท้องถิ่น อำเภอ แห่งถนนปลอดภัย

(คัดเลือกสุดยอด ระดับตำบล 3 รางวัล ระดับอำเภอ 3 รางวัล)

               ประกาศขอเชิญชวนผู้บริหารท้องถิ่น นายอำเภอ ทีม ศปถ.ท้องถิ่น ศปถ.อำเภอ ส่งผลงานความปลอดภัยทางถนน ที่ปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 3 ปี เข้าชิงรางวัล เข้าชิงรางวัล “สุดยอดแห่งถนนปลอดภัย”

ลงทะเบียนสมัคร

แจ้งความประสงค์ส่งผลงาน ชิงรางวัล โดยกรอกข้อมูลใน Google Form
ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

เกณฑ์การการพิจารณา
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกด้วยหลักบูรณาการ 5 ด้าน
1. ด้านการบริหารจัดการ
2. ด้านถนนและสภาพแวดล้อมปลอดภัย
3. ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย (แก้ไขพฤติกรรมเสี่ยง)
4. ด้านการบังคับใช้กฎหมาย กติกา ข้อตกลง มาตรการ
5. ด้านยานพาหนะปลอดภัย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
พรทิพภา สุริยะ E-mail : [email protected]
หรือ E-mail : [email protected]
โทร.081-8734998

Shares:
QR Code :
QR Code

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง: