ขอรับบริจาคโลหิต เตรียมพร้อมรับหยุดยาว

สภากาชาดไทย หวั่นโลหิตขาดแคลน ขอรับบริจาคโลหิตเตรียมพร้อมรับหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 9-16 เม.ย. ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์  พร้อมรับเสื้อยืด “give blood” เป็นที่ระลึก                  

แพทย์หญิงสร้อยสอางค์ พิกุลสด ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า เนื่องจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ปีนี้มีวันหยุดต่อเนื่อง 5 วัน คาดว่าประชาชนส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯ เดินทางออกไปยังต่างจังหวัดจำนวนมาก อาจทำให้มีผู้มาบริจาคโลหิตลดลงไปด้วย แต่ในทางตรงกันข้ามช่วงเทศกาลดังกล่าวมักจะเกิดอุบัติเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก เป็นที่มาของความต้องการโลหิตอย่างเร่งด่วน              

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยจึงได้จัด โครงการ “แล้งนี้ไม่แล้งน้ำใจ ด้วยการให้โลหิต” ระหว่างวันที่ 9-16  เม.ย. ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการบริจาคโลหิตเพื่อสำรองให้แก่ผู้ป่วยในช่วงสงกรานต์  

ทั้งนี้ศูนย์บริการโลหิตฯ ต้องจัดหาโลหิตให้ได้วันละ 1,500-2,000 ยูนิต และมีโลหิตสำรองคงคลังไม่ต่ำกว่าวันละ 3,000–4,500 ยูนิต จึงจะเพียงพอสำหรับผู้ป่วย ซึ่งทุกวันโรงพยาบาลต่างๆ มีผู้ป่วยที่ต้องได้รับโลหิตในการรักษาพยาบาลเป็นจำนวนมาก เฉลี่ยแล้วความต้องการโลหิต ร้อยละ 23  เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ ผู้ป่วยโรคเลือด โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ฮีโมฟีเลีย ฯลฯ ซึ่งต้องรักษาด้วยการได้รับโลหิตต่อเนื่องตลอดชีวิต อีกร้อยละ 77 เป็นผู้ป่วยโรคต่างๆ ได้แก่ โรคมะเร็ง ผ่าตัด คลอดบุตร

รวมทั้งอุบัติเหตุต่างๆ ที่มักจะเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งหากมีโลหิตสำรองที่เพียงพอ ก็จะสามารถช่วยเหลือชีวิตได้อย่างทันท่วงที จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ระหว่างวันที่ 9-16 เม.ย. ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์  พร้อมรับเสื้อยืด “give blood” เป็นที่ระลึก                  

ในส่วนภูมิภาค สามารถบริจาคโลหิตในโครงการฯ ได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 7แห่ง ระหว่างวันที่  9-11 เม.ย. (ปิดทำการวันหยุดสงกรานต์) ได้แก่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ  จังหวัดชลบุรี นครสวรรค์  สงขลา ขอนแก่น อุบลราชธานี เชียงใหม่ ภูเก็ต และงานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร. 0 2256 4300, 0 2263 9600-99 ต่อ 1101

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Shares:
QR Code :
QR Code