ขอบคุณบ้านท่ากะได…ที่ห่วงใยกัน

ที่มา : แฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่


ภาพประกอบจากแฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่


ขอบคุณบ้านท่ากะได...ที่ห่วงใยกัน thaihealth


"ขอบคุณบ้านท่ากะได…ที่ห่วงใยกัน" เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ วางแผนการเดินทางกันหรือยัง หลายครั้งที่คนพร้อม รถพร้อม แต่เส้นทางไม่พร้อม…จนเกิดความไม่มั่นใจ


แต่ถ้าใครวางแผนจะไปเล่นน้ำให้ฉ่ำใจแถวอำเภอกะปง จังหวัดพังงา ฉันบอกเลยว่า…เส้นทางนี้มั่นใจได้


ทางหลวงหมายเลข 4090 ที่ตัดผ่าน บ้านท่ากะได ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา เป็นเส้นทางลัดไปยังอำเภอตะกั่วป่า และเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่ผ่านเข้าเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ และอุทยานแห่งชาติคลองพนม


แต่ด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชันจึงทำให้มีอุบัติเหตุรุนแรงเกิดขึ้นเนื่องจากความไม่ชินเส้นทางของผู้สัญจร ชาวบ้านท่ากะไดจึงรวมตัวกันแก้ปัญหาด้วยการจัดทำ “โครงการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนบ้านท่ากะได ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา” ด้วยการจัดทำป้ายเตือนตามจุดเสี่ยงต่างๆ ทั้งบนเส้นทางและในหมู่บ้านถึง 23 จุด ร่วมกันตัดแต่งกิ่งไม้และต้นหญ้าสองข้างทางที่บดบังทัศนวิสัย ทำให้อุบัติเหตุต่างๆ ลดลง บรรเทาความเสียหายทั้งเรื่องของทรัพย์สินต่างๆ และการบาดเจ็บเสียชีวิตจากผู้ที่สัญจรผ่านเส้นทาง


แถมยังขยายผลจากเรื่องของอุบัติเหตุไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันรักษาความสะอาดในชุมชนและพื้นที่ต้นน้ำได้อีกด้วย บ้านท่ากะไดจึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ชุมชนอื่นๆ ในลุกขึ้นมาจัดการปัญหาของตนเองได้เป็นอย่างดี

Shares:
QR Code :
QR Code