ขอบคุณคนไทยที่ไม่ให้เหล้า ให้เหล้า=แช่ง

 

มอบของขวัญดีๆ ที่ไม่ใช่เหล้า คนรับก็มีความสุข

ขอบคุณคนไทย ที่ร่วมใจไม่ให้เหล้ากันแล้ว

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ