ขอนแก่นเตรียมงานยิ่งใหญ่ สวดมนต์ข้ามปี ทำความดีถวายในหลวง

จังหวัดขอนแก่นโดยคณะทำงานจัดงาน count down mong-kol สวดมนต์ข้ามปี ทำความดีถวายในหลวง ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ได้แก่ เครือข่ายงดเหล้าภาคประชาชน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลตำบลพระลับ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เครือข่ายเด็กเยาวชนจังหวัดขอนแก่น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ ขอนแก่น และผู้แทนสื่อมวลชน ประชุมหารือเตรียมงานฯ หวังให้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดขอนแก่นอีกงานหนึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่

นิรุจน์ อุทธา ผอ.ศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนบน กล่าวว่า ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า การจัดงาน count down mong-kol สวดมนต์ข้ามปีของจังหวัดขอนแก่นครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของจัดงานเทศกาลปีใหม่ให้เป็นเทศกาลแห่งความสุข ที่ประชาชนจะพาครอบครัวไปร่วมกิจกรรมทำบุญปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ข้ามปีที่วัดทุกวัดใกล้บ้าน สำหรับการจัดงานครั้งนี้จะใช้สถานที่วัดหนองแวง(พระอารามหลวง) เป็นสถานที่ทำพิธีเปิด และเป็นตัวแทนของจังหวัดขอนแก่น เพื่อการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมได้อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ในทุกๆปีจะจัดให้เป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมในช่วงปีใหม่ของภาคอีสาน นายนิรุจน์ กล่าว

สำหรับกิจกรรมสำคัญของการจัดงานเค๊าท์ดาวน์มงคล สวดมนต์ข้ามปี ทำความดีถวายในหลวง จังหวัดขอนแก่นปีนี้ จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ทำพิธีเปิดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต เวลา ๑๙.๑๙ น. ณ วัดหนองแวง ๙ ชั้น กิจกรรมสำคัญประกอบด้วย การฟังธรรมเทศนาเรื่อง สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดีชีวิตดี โดยทีมงานธรรมะเดลิเวอรรี่ พระหมาสมปอง ตาลปุตโต พบกับดารานักแสดงที่เป็นคนขอนแก่น ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกประเทศไทยในกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปีที่ใช้เวลานานที่สุด ๒ ชม. ของพระสงฆ์นานาชาติ ของสถาบันริบลี่ส์ (เชื่อหรือไม่!) ประเทศไทย รับของที่ระลึกและรางวัลสำหรับครอบครัวที่มาร่วมกิจกรรมสวดมนต์พร้อมกัน เพื่อให้เป็นครอบครัวตัวอย่างของจังหวัดขอนแก่น และร่วมสวดมนต์ รับศีลรับพร และรับน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและครอบครัวจาก พระเทพวงษาจารย์ (หลวงพ่อคูณ) เจ้าอาวาสวัดหนองแวง (พระอารามหลวง) และคณะสงฆ์นานาชาติ เวลา ๒๔.๐๑-๒๔.๑๙ น. นอกจากนี้ยังมีบริการน้ำดื่มผลไม้ น้ำดื่มทางเลือก และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายจากภาคีเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ฟรีตลอดงาน

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ จะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุเครือข่ายชุมชนเมือง นครขอนแก่น เอฟ.เอ็ม ๑๐๒ มก. ตลอดกิจกรรม และประชาชนที่มาร่วมงานควรใส่ชุดขาว เสื้อขาว หรือชุดสุภาพ เพื่อร่วมทำบุญสวดมนต์ข้ามปี ปีใหม่ชีวิตใหม่ เริ่มต้นดีชีวิตดี ทั้งนี้ถือเป็นการทำความดีถวายในหลวงที่ทรงมีพระชนพรรษา ๘๖ พรรษาในปี ๒๕๕๖ อีกด้วย

 

 

ที่มา : เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน

Shares:
QR Code :
QR Code