ขอนแก่นห่วงไข้หวัดใหญ่ระบาด

ที่มา: เว็บไซต์เดลินิวส์


ขอนแก่นห่วงไข้หวัดใหญ่ระบาด thaihealth


แฟ้มภาพ


ช่วงนี้หน้าฝนไข้หวัดใหญ่ถือเป็นสิ่งที่ทุกคนหวาดระแวง หากมีการเตรียมพร้อมรักษาสุขภาพไม่อยู่ใก้ลกลุ่มเสี่ยงก็เป็นแนวทางการแก้ไขของตัวเราได้


         นพ.สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า เนื่องจากช่วงนี้มีข่าวการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในฮ่องกง ตามที่ปรากฏในสื่อต่างๆ เป็นการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ส่วนใหญ่จะพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิดเอ หรือ H3N2 แต่ยังไม่พบรายงานการดื้อยา หรือกลายพันธุ์ของเชื้อ และไม่พบว่ามีไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่แต่อย่างใด โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ยังไม่มีคำแนะนำห้ามการเดินทางไปยังประเทศนั้น ๆ แต่หากเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องเดินทางไปเมืองที่มีการระบาดมาก ควรปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ก่อนเดินทาง นอกจากนี้ควรดูแลสุขภาพตนเองอย่างดี และหลีกเลี่ยงการไปสถานที่แออัดที่มีผู้คนอยู่จำนวนมาก โดยไม่คลุกคลีกับผู้ป่วย และควรจะล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ พร้อมกับใส่หน้ากากอนามัยเพื่อความปลอดภัยอยู่เสมอ

          นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยอีกว่า หากมีอาการป่วยในขณะที่อยู่ต่างประเทศ หรือกลับมายังประเทศไทยแล้วก็ ตาม ขอให้รีบเดินทางไปพบแพทย์โดยทันทีเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยโรคต่อไป ในส่วนของ จ.ขอนแก่นพบจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในเดือน มิ.ย. ถึงเดือน ก.ค. 2560โดยมีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวจำนวนมากกว่าผู้ป่วยปี 2559 ที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จึงได้ดำเนินการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเดือน ก.ค.ถึงเดือน ส.ค.2560 ที่เป็นช่วงมีกิจกรรมรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในพื้นที่ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ เนื่องจากพบว่าช่วงเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา และเดือน ส.ค.2560 ได้มีรายงานการเสียชีวิตของสัตว์ปีกในพื้นที่ อ.เมืองขอนแก่น และ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดและอย่างต่อเนื่องต่อไป

          นพ.สมพงษ์ กล่าวถึงประชาชนใน พื้นที่ อ.เมืองขอนแก่น ตลอดทั่วทั้ง จ.ขอนแก่น ด้วยว่า ขอแนะนำให้ใช้มาตรการ ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด ได้แก่ ปิด คือ ปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จาม โดยต้องใช้ผ้า หรือกระดาษทิซชูปิดปากและจมูกทุกครั้ง หากเจ็บป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ และควรใส่หน้ากากอนามัย, ล้าง คือ ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่เมื่อสัมผัสสิ่งของ, เลี่ยง คือ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย และหยุด คือ เมื่อป่วยควรหยุดเรียน หยุดงาน และหยุดกิจกรรมในสถานที่แออัด ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ หรือสอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ตลอดเวลา.

Shares:
QR Code :
QR Code