ขอนแก่นรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 56

 

ขอนแก่นเตรียมความพร้อม รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 โดยปีนี้ทางมูลนิธิไทโรดส์ ร่วมกับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ) สำรวจพบว่าจังหวัดขอนแก่นเป็นหนึ่งในจังหวัดดีเด่น ที่มีการพัฒนาการของอัตราการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นอย่างยอดเยี่ยม ได้รับโล่รางวัลดีเด่นและทางศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนให้กำหนดห้วงการรณรงค์ปี 2556

“ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2556 (7 วัน) ให้หน่วยงานราชการระดับจังหวัด/อำเภอ ทำแผนรณรงค์โดยใช้ชื่อว่า สงกรานต์เป็นสุข ทุกคนปลอดภัย ร่วมใจรักษาวัฒนธรรม เป้าหมายดำเนินการให้สามารถลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บให้เหลือน้อยที่สุดสถิติในช่วงสงกรานต์ปี 2555ขอนแก่น เกิดอุบัติเหตุ 26 ครั้ง บาดเจ็บ 29 คน เสียชีวิต 7 คน”

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้ฝากให้อำเภอจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง 7 วัน พร้อมรายงานเหตุการณ์เกิดอุบัติเหตุใหญ่ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกอำเภอควรมีการประชุมทุกวัน ให้แขวงการทางซ่อมแซมถนนให้เสร็จก่อนเทศกาล ถ้าไม่เสร็จควรมีกรวยสะท้อนแสงหรือไฟว๊าปๆ ทุกจุด

 

 

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

Shares:
QR Code :
QR Code