ขอนแก่นพัฒนาศักยภาพเยาวชน ตามรอยพ่อ สานต่อเพื่อสังคม

ขอนแก่นพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงดเหล้าเยาวชน ตามรอยพ่อ สานต่อเพื่อสังคม ฉลองพุทธชยันตี 2,600ปี ตอน “งดเหล้า – บุหรี่ ทำความดี คืนรอยยิ้ม สู่แผ่นดิน”

ขอนแก่นพัฒนาศักยภาพเยาวชน ตามรอยพ่อ สานต่อเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา นางสาวนาฎชฎา แจ้งพรมมา เจ้าหน้าที่ สคล.อีสานตอนบน ได้นำเครือข่ายงดเหล้าเยาวชนจังหวัดขอนแก่น จำนวนกว่า 20 คน จัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงดเหล้าเยาวชนตามรอยพ่อ สานต่อเพื่อสังคม เพื่อฉลองพุทธชยันตี 2,600ปี ตอน “งดเหล้า – บุหรี่ ทำความดี คืนรอยยิ้ม สู่แผ่นดิน” ณ บ้านฟองใต้ ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

ขอนแก่นพัฒนาศักยภาพเยาวชน ตามรอยพ่อ สานต่อเพื่อสังคม ขอนแก่นพัฒนาศักยภาพเยาวชน ตามรอยพ่อ สานต่อเพื่อสังคม

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายงดเหล้าเยาวชนจังหวัดขอนแก่นในด้านการอยู่ร่วมกันและการทำงานเป็นทีม โดยผ่านกิจกรรมการประกอบอาหารเพื่อรับประทานร่วมกัน พร้อมทั้งยังได้จัดเตรียมอาหารเพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ขับเคลื่อนสู่การเป็นเยาวชนต้นแบบงดเหล้า – บุหรี่ โดยอาศัยกิจกรรมทางศาสนา เพื่อฉลองพุทธชยันตี 2,600ปี และในวันสุดท้ายเยาวชนได้ร่วมกับคณะสงฆ์วัดป่าบ้านฟองใต้ และชาวบ้านฟองใต้ ปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติและร่วมถวายเป็นพุทธบูชา จำนวนกว่า 15,000 ต้น บนพื้นที่ของทางวัดที่ได้จัดซื้อจากชาวบ้านไว้เป็นที่สาธารณะ

เรื่อง: ศุภฤกษ์ ต่อพันธุ์
ที่มา: ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ