ขยายเวลาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อีก 1 เดือน

 

สธ.ขยายเวลาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อีก 1 เดือน

สธ.ขยายเวลาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อีก 1 เดือน

นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้ขยายระยะเวลาฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้ใหญ่ออกไปอีก 1 เดือน จนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้ เนื่องจากหลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วม ประชาชนเดินทางลำบาก พร้อมให้ทุกจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์ใหกลุ่มเป้าหมายเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดซื้อวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดรวม ป้องกันได้ 3 สายพันธุ์ คือ ชนิด 2009 ชนิดบี และชนิดเอ (h3n2) จำนวน 2.5 ล้านโดส ฉีดให้กลุ่มเสี่ยงจำนวน 2 กลุ่ม คือ บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องดูแลรักษาผู้ป่วย และประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง อาทิ ผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไป ผู้ป่วยเรื้อรัง ซึ่งได้เริ่มฉีดมาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน จนถึงขณะนี้ฉีดไปแล้วจำนวน 2 ล้านโดส ยังเหลืออีก 5 แสนโดส ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากเกิดน้ำท่วม ทำให้ต้องขยายเวลาเพิ่มอีก 1 เดือน

อย่างไรก็ตาม จังหวัดที่กลุ่มเสี่ยงเข้ารับการฉีดน้อย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 51 สมุทรปราการ ร้อยละ 54 สระแก้ว ร้อยละ 62 ราชบุรี ร้อยละ 67 และแม่ฮ่องสอน ร้อยละ 69 พร้อมกันนี้ยังได้แสดงความเป็นห่วงไปยังประชาชนให้ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ด้วยการออกกำลังกาย รับประทานผักและผลไม้ ให้มากขึ้น หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือใกล้ผู้ป่วย และที่คนแออัดด้วย

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ astv ผู้จัดการ

Shares:
QR Code :
QR Code