ขยับกับออกกำลังกายต่างกันอย่างไร

ที่มา : หนังสือ "ขยับ" กระฉับกระเฉง เพื่อสุขภาพที่ดี โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ขยับกับออกกำลังกายต่างกันอย่างไร thaihealth


ขยับกับออกกำลังกายต่างกันอย่างไร


การเคลื่อนไหวร่างกาย (Physical Activity) หมายถึงการเคลื่อนไหวหรือการทำงานของร่างกายโดยใช้กล้ามเนื้อโครงสร้าง และทำให้มีการใช้พลังงานของร่างกายมากกว่าในขณะพัก สามารถแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้


ระดับเบา คือ ระดับที่มีการเคลื่อนไหวน้อยมาก เช่น การยืน การนั่ง


ระดับปานกลาง คือ การเคลื่อนไหวออกแรงที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ซึ่งมีความหนักและเหนื่อยในระดับเดียวกับการเดินค่อนข้างเร็ว การขี่จักรยาน การเต้นรำ การทำงานบ้าน


ระดับหนัก คือ การเคลื่อนไหวร่างกายที่มีการทำซ้ำและต่อเนื่อง โดยมีการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และมีระดับชีพจรมากกว่าร้อยละ 70 ของการเต้นชีพจรสูงสุด เช่น การวิ่ง การเดินขึ้นบันได การทำงานหนักในอาชีพชาวไร่-ชาวนา นักกีฬา


โดยทั่วไป การเคลื่อนไหวร่างกายจึงมักหมายถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในระดับเบาถึงระดับปานกลางเป็นส่วนใหญ่ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม การทำงานบ้าน งานอาชีพ การเดินทาง และงานอดิเรกต่างๆ เช่น ร้องเพลง ท่องเที่ยว ฯลฯ


การออกกำลังกาย หมายถึง การออกกำลังเคลื่อนไหวร่างกายที่มีการวางแผน มีแบบแผน โดยเป็นกิจกรรมที่เป็นการกระทำซ้ำๆ หรือสม่ำเสมอ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มหรือคงไว้ซึ่งสมรรถภาพทางกาย ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อ มีลักษณะกว้างๆ 4 ลักษณะ การออกกำลังกายแบบเต้นแอโรบิก การออกกำลังกายต้านน้ำหนักตัว การออกกำลังกายเพื่อสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และการออกกำลังกายเพื่อสร้างความยืดหยุ่นหรือความอ่อนตัว


 

Shares:
QR Code :
QR Code