ขยะเป็นศูนย์เพิ่มมูลค่า

ที่มา : แฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่


ภาพประกอบจากแฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่


ขยะเป็นศูนย์เพิ่มมูลค่า thaihealth


ของใช้สไตล์แฟชั่น ทั้งกระเป๋า กล่องไม้จิ้มฟัน ผ้ากันเปื้อน หมวกและอื่นๆ เท่าที่จะจินตนาการได้นี่คือนวัตกรรมอันเกิดจากการ "รีไซเคิลทุกอย่างที่ขวางหน้า"


โดยการนำเศษขยะที่เหลือใช้มาขัดเกลาและหาแนวทางจนออกแบบให้เป็นของใช้ร่วมสมัยที่มีความแปลกและสะดุดตา หรือที่ ชาวบ้านกุดหลวง ตำบลหนองบัวทอง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เรียกว่า ขยะเป็นศูนย์ มีมูลค่า นั่นหมายถึง การนำเศษขยะในหมู่บ้านจากที่ไม่มีค่าใดๆให้กลายเป็นของมีค่าที่สามารถขายได้ราคา


บ้านกุดหลวงจำนวน 95 หลังคาเรือน ตั้งอยู่ริม "กุด" 3 แห่ง ซึ่งเป็นหนองน้ำสาธารณะ ได้แก่ กุดบักหลาว กุดอีโซง และกุดหลวง ซึ่งเป็นหนองน้ำที่ชาวบ้านได้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค แต่ช่วงที่ผ่านมา พบว่า ขยะตามบริเวณแหล่งสาธารณะเหล่านี้มีเพิ่มมากขึ้น และเกรงว่าจะเป็นปัญหาตามมา ชาวบ้านกุดหลวงจึงได้รวมตัวกันเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาทั้งการช่วยกันทำความสะอาดบริเวณหนองน้ำ รวมถึงการจัดการขยะในครัวเรือน และพัฒนารูปแบบต่อมาจนเกิดเป็นวัตกรรมการรีไซเคิลจากเศษขยะทุกอย่างที่ขวางหน้า


นับเป็นโชคดีที่หมู่บ้านนี้มีทุนเดิมคือการทอเสื่อกก ทำให้มีฝีมือในการดัดแปลง เริ่มจากการดัดแปลงผืนเสื่อให้เป็นรูปทรงต่างๆ จนต่อมามีโครงการ “กุดหลวงน่าอยู่ ขยะเป็นศูนย์ มีมูลค่า” จึงทำให้ชาวบ้านนำภูมิปัญญาเหล่านี้มาดัดแปลงเศษขยะให้มีมูลค่า


จุดเด่นของที่นี่คือการทำงานเป็นทีม โดยเอาปัญหาชุมชนเป็นที่ตั้ง ซึ่งผลลัพธ์ที่เห็นเหล่านี้เกิดจากการร่วมคิด ร่วมลงมือทำ จนเกิดเป็นนวัตกรรมที่เพิ่มมูลค่าสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชน

Shares:
QR Code :
QR Code