ขยะพื้นที่รกร้าง ระวังอัคคีภัย-มีความผิด

กทม. เตือนประชาชนกรณีเผาขยะพื้นที่รกร้าง พบมีความผิด-ลงโทษตามกฎหมาย เผยเหตุไฟไหม้หญ้าช่วง 28 ก.พ.-12มี.ค. ยอดสูง298ครั้ง


ขยะพื้นที่รกร้าง ระวังอัคคีภัย-มีความผิด thaihealth


แฟ้มภาพ


นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองปลัดกรุงเทพมหานคร(กทม.) กล่าวว่า ขณะนี้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. ได้สรุปเหตุสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 28 ก.พ.-12 มี.ค.2559 พบว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้หญ้าและขยะสูงสุดจำนวน 298 ครั้ง ลดลงจากช่วงระหว่างวันที่ 1-27 ก.พ.2559 จำนวน 169 ครั้ง รองลงมาคือเพลิงไหม้อาคารและสิ่งของภายในอาคาร จำนวน 21 ครั้ง ลดลงจำนวน 28 ครั้ง ไฟฟ้าลัดวงจร จำนวน 7 ครั้ง ลดลงจำนวน 28 ครั้ง เพลิงไหม้ยานพาหนะ จำนวน 5 ครั้ง ลดลงจำนวน 21 ครั้ง


ทั้งนี้ ในช่วง เดือน ม.ค.-เม.ย.ของทุกปี เป็นช่วงฤดูแล้ง สภาพอากาศแห้ง และง่ายต่อการเกิดอัคคีภัย จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกคน ช่วยกันป้องกันและระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดเหตุอัคคีภัย โดยตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ไม่ชำรุด ดับธูปเทียนบูชาพระหรือไหว้เจ้าก่อนเข้านอนหรือออกจากที่พักอาศัยทุกครั้ง ปิดวาล์วถังแก๊สทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ เก็บไม้ขีดไฟและไฟแช็คให้พ้นมือเด็ก ไม่สูบบุหรี่บนที่นอนหรือทิ้งก้นบุหรี่ในขณะที่ไฟยังไม่ดับสนิท


“การประกอบกิจกรรมใดๆ ที่ใช้น้ำมันหรือสารไวไฟเป็นส่วนประกอบ ควรทำด้วยความระมัดระวังและไม่ประมาท เก็บวัสดุติดไฟง่าย ให้อยู่ในที่ปลอดภัย สำหรับอาคารบ้านเรือนที่ติดลูกกรงเหล็กดัดประตูหน้าต่างนั้น ให้เว้นช่องไว้เพื่อใช้เป็นทางหนีไฟและบอกสถานที่เก็บกุญแจประตูหน้าต่างเหล็กดัดให้ทุกคนภายในบ้านทราบเพื่อสะดวกในการหยิบใช้ นอกจากนี้ ควรจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและเครื่องดับเพลิงไว้ประจำบ้านและหมั่นบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และขอความร่วมมือประชาชนงดเผาขยะในพื้นที่รกร้างว่างเปล่า ซึ่งมีความผิดและบทลงโทษตามกฎหมาย หากประชาชนพบเห็นเหตุเพลิงไหม้หรือสาธารณภัยให้แจ้งสายด่วน โทร.199” รองปลัดกทม. กล่าว


 


 


ที่มา: www.bangkokbiznews.com

Shares:
QR Code :
QR Code