ขบวนปั่น 6×4 รวมใจ ปั่น ปลุก ลุก สร้าง สู่ จ.กาญจนบุรี

ที่มา : MGR Online 


ภาพประกอบจาก MGR Online 


ขบวนปั่น 6x4 รวมใจ ปั่น ปลุก ลุก สร้าง สู่ จ.กาญจนบุรี thaihealth


สสจ.กาญจน์ เปิดกิจกรรมโครงการ 6 x 4 รวมใจ ปั่น ปลุก ลุก สร้าง กระแสรณรงค์โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑o


เมื่อวันที่ 8 ก.ค. เวลา 07.15น. ที่ลานกิจกรรม หน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ 6 x 4 รวมใจ ปั่น ปลุก ลุก สร้างกระแสรณรงค์โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑o


โดยมี นายสุคนธ์ อินเกตุ สาธารณสุขอำเภอท่ามะกา ในนามประธานผู้จัดงาน และแกนนำเครือข่ายหมออนามัย เป็นผู้กล่าวรายงาน มี สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ชมรมอาสา สมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ชมรมนักปั่นจักรยานจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอท่าม่วง รพ.พหลพลพยุหเสนา พี่น้อง อสม. และประชาชนมากมาย ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


ด้วยปัจจุบันเครือข่ายหมออนามัยซึ่งเป็นกลุ่มบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ที่มีความเข้มแข็ง ที่ครอบคลุมพื้นที่ทุกตำบลทั่วประเทศ มีความเข้าใจในบริบทของแต่ละพื้นที่และมีบทบาทสำคัญอย่างสูงต่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ในฐานะผู้ประสานงานเครือข่ายพัฒนาความร่วมมือในการทำงานของหน่วยงานสาธารณสุขและองค์กรเครือข่ายในทุกระดับโดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งและสร้างกระบวนการทำงานดำเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน


โดยเฉพาะในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนทั่วประเทศ ที่มีแนวโน้มที่จะทำให้ประชาชนนั้นสูญเสียปีสุขภาวะเพิ่มมากขึ้น จนทำให้เกิดปัญหาระดับชาติที่ต้องจัดสรรงบประมาณในการลงทุนด้านสุขภาพเพื่อดูแลแก้ไขปัญหาอย่างมากมาย นั่นคือภาระโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม ทั้งทางด้านพฤติกรรมส่วนบุคคล ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาระบบบริการ


ในปี 2559 – 2560 เครือข่ายหมออนามัยได้ดำเนินโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชันในปีที่ 1 และ ปีที่ 2 โดยกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการก่อให้เกิดความร่วมมือและเกิดกระแสในการเลิกสูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้น ผ่านยุทธศาสตร์กลไก “เครือข่ายหมออนามัย และ อสม.” ซึ่งมีกระจายอยู่ทุกตำบลและหมู่บ้านทั่วประเทศ เน้น “ลงมือทำสร้างพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง” ควบคู่ไปกับ “รณรงค์สร้างกระแสใหญ่เป็นระยะ” ซึ่งโครงการนี้สามารถทำให้คนไทยสมัครใจเลิกบุหรี่ได้จำนวน 1,200,000 คน จากข้อมูลใน เว็บไซด์ Quit for king ปี 1 และ 2 และข้อมูล 43 แฟ้ม และเลิกบุหรี่นานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปมีจำนวนประมาณ 116,000 คน ทั่วประเทศ และในครั้งนี้ สมาคมหมออนามัยร่วมกับเครือข่ายหมออนามัย จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยการสนับสนุนของกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินการผลักดันการขับเคลื่อน ให้หน่วยงาน องค์กร เครือข่าย ทั่วประเทศดำเนินงานสู่เป้าหมายตามโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ในปีที่ 3


โดยได้กำหนดให้มีการการปั่นจักรยานสร้างกระแสรณรงค์ ภายใต้โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน ทั่วทุกภาคของประเทศไทย จำนวน 8 สายปั่น และในวันนี้ เป็นการเปิดกิจกรรมของภาคตะวันตก เริ่มการปั่นในวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาขุนแผน ลานจัดกิจกรรมหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อำเภอเมืองกาญจนบุรี แห่งนี้โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานและผู้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้ จำนวน 500 คน


เพื่อออกรณรงค์ปั่นออกจาก ณ จุดนี้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี เพื่อปั่นไปส่งมอบธงต่อให้กับอำเภอท่าม่วง อำเภอท่ามะกา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี รวมระยะทาง 129 กิโลเมตร เพื่อไปร่วมสมทบกับชมรมนักปั่นจักรยานทั่วประเทศ ตลอดเส้นทาง จนถึงกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นี้

Shares:
QR Code :
QR Code