ขบวนจักรยานโครงการ 6 x 4 มุ่งสู่พิษณุโลก

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ขบวนจักรยานโครงการ 6 x 4 มุ่งสู่พิษณุโลก thaihealth


จังหวัดอุตรดิตถ์ปล่อยขบวนจักรยานโครงการ 6 x 4 รวมใจ ปั่น ปลุก ลุก สร้าง กระแสรณรงค์โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3 เข้าสู่จังหวัดพิษณุโลก


เมื่อวันที่ 4 ก.ค.61 บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นายเสฐียรพงษ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานปล่อยขบวนจักรยานตามโครงการ 6 x 4  รวมใจ ปั่น ปลุก ลุก สร้างกระแสรณรงค์โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3 ขบวนออกจากจังหวัดอุตรดิตถ์มู่งสู่อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ระยะทาง 59.85 กิโลเมตร โดยในโอกาสนี้ได้มีการมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เลิกสูบบุหรี่และบุคคลต้นแบบเลิกสูบบุหรี่ในแต่ละอำเภอ


สำหรับกิจกรรม 6 x 4 รวมใจ ปั่น ปลุก ลุก สร้างกระแสรณรงค์โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3 กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้วยการสร้างกระแสให้ประชาชนได้หันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองหันมาออกกำลังกาย รวมถึงเลิกสูบบุหรี่ที่ส่งผลต่อสุขภาพตนเองและผู้อื่น ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการปลุกกระแสทั้งประเทศ มีการแบ่งสายการปั่นออกเป็น 8 สาย ซึ่งเมื่ออกจากจังหวัดอุตรดิตถ์ ไปตามเส้นทางและเข้าสู่กระทรวงสาธารณสุขในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 โดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับ 2 ปีที่ผ่านมาโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไทองค์ราชัน ได้กระตุ้นให้ประชาชนหันมาใส่ใจในสุขภาพตนเองเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก มีผู้ที่สมัครใจเลิกบุหรี่ จำนวน 686,788 คน และเลิกบุหรี่นานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปอีกจำนวน 116,000 คน ทั่วประเทศ

Shares:
QR Code :
QR Code