ขบวนการตากอากาศ

ที่มา : หนังสืพิมพ์ไทยโพสต์ 


ขบวนการตากอากาศ thaihealth


พ่อแม่ทุกคนล้วนมีความคาดหวังที่จะเห็นลูกมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ มีสุขภาพแข็งแรง ร่าเริงสดใส พ่อแม่ส่วนใหญ่จึงมักคิดว่าจะต้องใช้ความพยายาม หรือเงินจำนวนมากเพื่อหาซื้อหรือเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูก โดยที่หลายคนไม่รู้ว่าพัฒนาการที่ดีของลูกเริ่มต้นได้จาก…สิ่งเล็กๆ ที่เกิดขึ้นในครอบครัว เช่น สัมผัสของพ่อแม่ หรือการใช้เวลาร่วมกัน โดยทุกกิจกรรมสามารถสร้างการเรียนรู้ใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาการของลูกได้


ภายใต้แนวคิด I think .I can.. I do พัฒนาการลูกสร้างได้จากพ่อแม่ ทาง สสส.  และ บ.ป่าใหญ่ ครีเอชั่น จำกัด จึงตั้งใจสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์  ในรูปแบบ Reality สำหรับครอบครัว ในชื่อของ "ขบวนการตากอากาศ" โดยมีเนื้อหาที่เน้นการทำกิจกรรมในครอบครัว เพื่อกระตุ้นพัฒนาการและเสริมสร้างทักษะของเด็กที่ทุกครอบครัวสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ผสมผสานกับการทำกิจกรรมนอกบ้าน และการเดินทางสัมผัสธรรมชาติ ในสไตล์ป่าใหญ่ ครีเอชั่น ที่จะสร้างความมั่นใจให้กับทุกครอบครัวว่า พ่อแม่คือคนที่ดีที่สุดในการดูแลพัฒนาการลูก


รายการขบวนการตากอากาศ จำนวน 16 ตอน ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 08.15-8.45 น. เริ่มวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 ทางช่อง 28 (3 SD)

Shares:
QR Code :
QR Code