ขนชูชีพลง จ.ปัตตานี จัดกิจกรรม `ตะโกน-โยน-ยื่น`

ที่มา : แฟนเพจกลุ่มลูกเหรียง


ภาพประกอบจากแฟนเพจกลุ่มลูกเหรียง


ขนชูชีพลง จ.ดปัตตานี จัดกิจกรรม 'ตะโกน-โยน-ยื่น' thaihealth


ขนชูชีพลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรม "ตะโกน-โยน-ยื่น"


เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 กลุ่มลูกเหรียง ร่วมกับองค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) ลงพื้นที่จัดกิจกรรม “ตะโกน โยน ยื่น” ภายใต้โครงการ “รู้ รอด ปลอดเด็กจมน้ำ” ณ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ (ช่วงเช้า) และโรงเรียนบ้านบางราพา (ช่วงบ่าย) เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในการประเมินแหล่งเสี่ยงโดยรอบ และมีโอกาสได้คิด วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ที่จะช่วยให้สถานการณ์นั้นดีขึ้นและไม่มีความสูญเสียเกิดขึ้น ทั้งยังเน้นย้ำเรื่องของการตะโกน “ช่วยด้วย ช่วยด้วย มีคนตกน้ำ มีคนตกน้ำ ใครก็ได้ช่วยโทร 1669 ที” การโยน “โยนเชือก โยนขวด โยนแกลอน” และการยื่น “ยื่นมือ ยื่นท่อ” เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตที่สำคัญในการเอาตัวรอดและช่วยเหลือผู้อื่นให้มีความปลอดภัยที่สุด “เราสอน …. นักเรียนเข้าใจ เราเน้นย้ำ…. นักเรียนตระหนัก ครูให้นักเรียนฝึก …. นักเรียนรู้ รอด และปลอดภัย”

Shares:
QR Code :
QR Code