ก็มีเรื่องมาก เด็กๆ อยากเล่า

        มาร่วมเปิดเมือง 3 ดี ตอน ก็มีเรื่องมาก เด็กๆ อยากเล่า


/data/content/24740/cms/e_dfmpqstvxy59.jpg


        พลเมืองพลังเด็ก รวมกับภาคีเครือข่าย ร่วมสร้างรอยยิ้มในโครงการ บางกอกนี้…ดีจัง  ร่วมสนทนากันในหัวข้อ “เด็กเล่าเรื่องเมืองบางกอก ชุมชน 3 ดี ติดยิ้ม”  และชวนร่วมคิด ร่วมสร้าง สานพลังเยาวชนและผู้ใหญ่ เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคม  และชวนเดินชมลาน 3 ดี มาฟังเด็กเล่าเรื่องชุมชมติดยิ้ม ในวันที่ 22 มิ.ย.57 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อาคารกาญจนาภิเษก วัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย


      ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/fchildmedia


 


 


       ที่มา: สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน

Shares:
QR Code :
QR Code