กินโปรตีน ผักและผลไม้ สร้างความเท่ให้ร่างกาย

มูลนิธิ EDF จัดอบรม โครงการยิ่งเท่ ยิ่งน่ารัก เพราะกินโปรตีน ผักและผลไม้


กินโปรตีน ผักและผลไม้ สร้างความเท่ให้ร่างกาย thaihealth


เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนถึงทักษะการเป็นพี่เลี้ยงให้กับแกนนำโรงเรียนในการเขียนโครงการย่อยเชิงผลลัพธ์และตอบโจทย์สภาพปัญหาที่แท้จริงสำหรับ “โครงการยิ่งเท่ ยิ่งน่ารัก เพราะกินโปรตีน ผักและผลไม้” มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) นำโดย นางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี (แถวนั่ง – ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ และ นางพลอยภัสสร์ พูลสวัสดิ์ (แถวนั่ง – ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ระดับกลาง ณ โรงแรมฮิป กรุงเทพฯโดยได้รับเกียรติจาก นายสุรพล เหลี่ยมสูงเนิน (แถวนั่ง – กลาง) นางสาววนิดา วัฒนชีวนปกรณ์ (แถวนั่ง – ที่ 3 จากขวา) นางสาวสุชาดา คุ้มสลุด (แถวหลัง – ที่ 4 จากซ้าย) นางสาวดวงเดือน อภิชิตพงศ์พันธ์ (แถวหลัง – ที่ 4 จากขวา) วิทยากรอิสระ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


สำหรับ “โครงการยิ่งเท่ ยิ่งน่ารัก เพราะกินโปรตีน ผักและผลไม้” เป็นโครงการที่มีกำหนดจัดขึ้นในโรงเรียนจำนวน 150 แห่งใน 10 จังหวัดทั่วประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหันมารับประทานผักผลไม้และโปรตีนเพิ่มมากขึ้น 


 


 


ที่มา: www.thaipr.net


ภาพประกอบจากข่าววาไรตี้ Etc 

Shares:
QR Code :
QR Code