กินแมลงทอด ถ้าแพ้อาจถึงชีวิต

ที่มา: กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค


กินแมลงทอด แพ้อาจเสียชีวิตได้ thaihealth


แฟ้มภาพ


                 นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ปัจจุบันความนิยมบริโภคแมลงในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  ซึ่งแมลงทอดมีคุณค่าทางโภชนาการ มีประโยชน์ต่อร่างกาย ให้โปรตีนสูง อย่างไรก็ตาม  แมลงที่นำมาทอดอาจปนเปื้อนสารอันตราย เช่น สารกำจัดศัตรูพืช ที่ทำให้เกิดอาการแพ้หลังรับประทาน  เช่น คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะรุนแรง  มีผื่น คันบวมแดงตามใบหน้า ปาก คอ หรืออวัยวะอื่นๆ ในรายที่แพ้มากจะมีอาการชา ตัวสั่น ใจสั่น เหงื่อออกมากหายใจลำบาก ชีพจรเต้นเร็ว ความดันโลหิตต่ำจนรายที่แพ้มากอาจช็อกหมดสติได้                    


               นพ.ศรายุธฯ กล่าวต่อไปว่า วิธีการป้องกัน ได้แก่ ไม่ควรจับตั๊กแตนหรือแมลงจากบริเวณที่มีการใช้สารเคมีทางการเกษตรมาประกอบอาหาร  หากรับประทานตั๊กแตนหรือแมลงทอด ควรสังเกตอาการ 1-24 ชั่วโมง เนื่องจากอาจเกิดอาการแพ้ หากมีอาการดังกล่าวให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว  ไม่ควรรับประทานยาแก้แพ้เนื่องจากจะบดบังอาการแพ้รุนแรง ทำให้เมื่อผื่นยุบลงแล้วไม่ไปหาหมอ และเมื่อหมดฤทธิ์ยาอาจเปลี่ยนเป็นอาการแพ้รุนแรงจนเสียชีวิตได้


               นพ.ศรายุธฯ ได้ย้ำว่า ผู้ที่มีประวัติแพ้แมลงทอด มีอาการภูมิแพ้หรือหอบหืดเป็นโรคประจำตัว ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานแมลงทอดโดยเด็ดขาด หรือหากซื้อแมลงทอดรับประทานควรเลือกซื้อจากร้านที่น่าเชื่อถือ ใช้น้ำมันใหม่ในการทอด หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422


 

Shares:
QR Code :
QR Code