กินอาหารเจต้องปลอดภัย

/data/content/25795/cms/e_gikntuvwx678.jpg


          อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความจำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์ หากเราสามารถพัฒนาและสร้างกระบวนการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัยจากสารพิษต่างๆ ก็ย่อมที่จะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในประเทศ ทั้งยังมีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงในด้านปัญหาสุขภาพอีกทางหนึ่ง


          น.พ.สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่า เดือนกันยายนนี้จะมีเทศกาลสำคัญที่ถือเป็นเทศกาลถือศีล ละเว้นบาป ชำระล้างร่างกายด้วยการละเว้นการทานเนื้อสัตว์ นั้นก็คือเทศกาลกินเจ ซึ่งมีมาตั้งแต่บรรพกาล ซึ่งชาวจีนถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ โดยเทศกาลกินเจจะเริ่มตั้งแต่ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงขึ้น 9 ค่ำ เดือน 11 นับตามปฏิทินจีน ซึ่งจะตรงกับเดือนกันยายนวันที่ 24 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ของไทย การกินเจมักมีการสงสัยกันอยู่เสมอว่า จะได้สารอาหารครบทั้ง 5 หมู่หรือไม่


          โดยเฉพาะโปรตีนซึ่งคนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าโปรตีนในเนื้อสัตว์เป็นโปรตีนที่มีคุณภาพดีมากกว่าโปรตีนในพืช ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนัก เพราะแท้ที่จริงแล้วโปรตีนในผัก มีคุณค่าที่ใกล้เคียงกัน ให้เน้นการปรุงด้วยวิธีการต้ม นึ่ง ยำ และอบ ควรหลีกเลี่ยงอาหารเจที่ปรุงด้วยการผัดหรือทอด เพราะใช้น้ำมันมาก ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ร่างกายสะสมไขมัน และมีน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้น ในปัจจุบันผักต่างๆ มักจะมีสารพิษตกค้างในผักกันมาก


          ถึงแม้ว่าจะมีการรณรงค์ให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีและส่งเสริมให้มีการผลิตอาหารจำพวกผักและผลไม้ที่ปลอดจากสารพิษอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังผู้บริโภคจำนวนมากยังขาดความเอาใจใส่ในเรื่องคุณภาพชีวิตของตนเอง จึงอยากขอฝากเตือนถึงผู้บริโภคให้คำนึงถึงสุขภาพอนามัยที่ดี ซึ่งเกิดจากการได้บริโภคพืชผักปลอดสารพิษเนื่องจากปัจจุบันผักมักจะมีสารตกค้างเจือปนอยู่ โดยก่อนปรุงควรล้างผักด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้ง หรือแช่ในน้ำปูนใสนาน 10 นาที เพื่อล้างสารพิษที่ตกค้างเชื้อโรคและสารเคมีให้หมดไปด้วย


 


 


          ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน้ต

Shares:
QR Code :
QR Code