กิจกรรม We love cooking

featured

เมื่อวันที่ 04 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. จัดกิจกรรมเข้าค่ายปิดเทอม SOOK Kiddy & Family Camp แคมป์ We Love Cooking โดยมีเชฟอาร์ม กรวิทย์ ผู้เชี่ยวชาญจากช่อง foodtravel.tv มาสอนวิธีการทำอาหารเช้าอร่อยๆ และดีต่อสุขภาพภายใน 5-10 นาที ง่ายๆ ในช่วงวันหยุดปิดเทอม

สำหรับเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 6-13 ปี และครอบครัวที่สนใจ เข้าร่วมในค่ายปิดเทอม SOOK Kiddy & Family Camp สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.)
http://www.thaihealthcenter.org
โทรศัพท์ 083-0981804-7
หรือ http://www.knowledgefield.com

Shares:
QR Code :
QR Code