กิจกรรม Healthy Organization Day ปี 2

HealthyOrganizationDay

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2567 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ กรุงเทพฯ ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า “ข้อมูลการสถานการณ์กิจกรรมทางกายเพียงพอประเทศไทยซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ทิศทางการมีกิจกรรมทางกายของวัยผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นวัยทำงาน ลดลงจาก 66.8% ในปี 2564 เป็น 65.8% ในปี 2565 เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อ (NCDs) จึงมีความจำเป็นต้องเร่งสร้างผู้นำสุขภาพ ให้เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมและโครงการสร้างเสริมสุขภาพพนักงานในองค์กร นำไปสู่การเป็นองค์กรสุขภาพดีทั่วประเทศ”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=354667

Shares:
QR Code :
QR Code