กิจกรรม HEALTHY HERO เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าและป้องกันโรค NCDs จ.สงขลา

HealthyHeroสงขลา_24

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2567 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา นางประภาศรี บุญวิเศษ กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในฐานะประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 5 สสส. พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุน สสส. ผู้บริหาร สสส. และสื่อมวลชน ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูงานภาคีเครือข่ายและร่วมกิจกรรม Healthy Hero เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้า และป้องกันโรค NCDs จ.สงขลา จัดโดย สสส. ร่วมกับ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) และภาคีเครือข่าย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=355105

Shares:
QR Code :
QR Code