กิจกรรม HAC Market การแสดงตัวอย่างแอปพลิเคชั่นสร้างเสริมสุขภาพครั้งที่ 2

featured

เมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) Google ประเทศไทย Google Developer Group (GDG) สถาบัน Change Fusion ร่วมกันจัดกิจกรรม HAC Market การแสดงตัวอย่าง Application โครงการประกวด Health APP Challenge 2 พัฒนาแอปพลิเคชั่นสร้างเสริมสุขภาพครั้งที่ 2 จากกว่า 20 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้ากิจกรรม Health Application Camp มานำเสนอผลงานใน HAC Market เพื่อเปิดโอกาสให้ Partner และผู้ที่สนใจ สัมผัสต้นแบบนวัตกรรม Application เพื่อสุขภาวะและคัดเหลือ 10 ทีม เข้าสู่รอบสุดท้ายต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/ewLQtP

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ