กิจกรรม Green Camp “สานสุขครอบครัว หัวใจศิลป์”

featured

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ซอยงามดูพลี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดกิจกรรมกิจกรรม Green Camp “สานสุขครอบครัว หัวใจศิลป์” การวาดภาพด้วยสีสันจากธรรมชาติ คุณค่าศิลปะ คุณค่าชีวิต วิทยากรโดย อาจารย์จักรพันธ์ วิลาสินีกุล และทีมงานคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Shares:
QR Code :
QR Code