กิจกรรม CondomLand มหัศจรรย์แดนถุงยาง ท่องอาณาจักรสุขภาวะทางเพศปลอดภัย

มหัศจรรย์แดนถุงยาง

สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ หรือสายด่วนปรึกษาเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อม 1663 จัดกิจกรรม “CondomLand” มหัศจรรย์แดนถุงยาง ท่องอาณาจักรสุขภาวะทางเพศปลอดภัย เนื่องในวันแห่งความรัก ประจำปี 2567 ณ ศูนย์การค้าเกทเวย์เอกมัย ชูแนวคิด “เรียนรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศปลอดภัย สำหรับคนรุ่นใหม่ทุกวัย” พร้อมเปิดผลสำรวจพฤติกรรมสุขภาวะทางเพศในกลุ่มเด็กและเยาวชน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=356391

Shares:
QR Code :
QR Code