กิจกรรม วิชาชีวิต ทางรอดเด็กและเยาวชน

featured

เมื่อวันนี้ 19 กันยายน 2561 ที่ลานกิจกรรมเกาะพญาไท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วิชาชีวิต…ทางรอดเด็กและเยาวชน” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชน ทั้งในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษาและเด็กเยาวชนที่เคยก้าวพลาด โชว์ศักยภาพอย่างสร้างสรรค์ ทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยร่วมกับนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา วาดภาพสามมิติ บริเวณผนังอาคาร ลานกิจกรรมเกาะพญาไท ซึ่งได้รับการสนับสนุนพื้นที่จากบริษัท ไทยแคนโทนา เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด กิจกรรมในงานมีการเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองในการป้องกันและแก้ไขปัญหาปัจจัยเสี่ยงรอบตัว เหล้า บุหรี่ พนัน ท้องไม่พร้อม รวมถึงบูธกิจกรรมและการแสดงดนตรีของเยาวชน โดยมีเด็กเยาวชนเข้าร่วมกว่า 100 คน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2QQ5NHU

Shares:
QR Code :
QR Code