กิจกรรม ปิดเทอม เปิดชีวิต Play & Learn เกาะยาว จ.พังงา

featured

ที่ชุมชนเกาะยาว จ.พังงา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิโกมลคีมทอง และกลุ่ม Music Sharing จัดกิจกรรม ปิดเทอม เปิดชีวิต Play & Learn ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมีเด็กและเยาวชนแกนนำจากชุมชนคลองเตย เยาวชนมอญ กลุ่มชาวไทยภูเขา จ.สุรินทร์ และเยาวชนแกนนำในพื้นที่ชุมชนเกาะยาว รวม 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเยาวชนจากหลากหลาย พื้นที่ ผ่านการแสดงดนตรีและวัฒนธรรม การสื่อสารความเข้าใจวิถีมุสลิมผ่านงานศิลปวัฒนธรรม การสื่อสารความเข้าใจวิถีมุสลิมผ่านงานศิลปวัฒนธรรม พัฒนาให้เด็กและเยาวชนเกิดการเปลี่ยนแปลงสร้างการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกการทำงานร่วมกัน โดยได้รับการสนับสนุน และอำนวยความสะดวกในพื้นที่จากเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thairath.co.th/content/1268094

Shares:
QR Code :
QR Code