กิจกรรม “ปั่น+ปัน+ข้าว (Ride for Your Rice)”

featured

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ณ สนามเขียว สุวรรณภูมิ ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “ปั่น+ปัน+ข้าว” เนื่องในวันวาเลนไทน์ กล่าวว่า การปั่นจักรยานในครั้งนี้ นอกจากจะสร้างเสริมสุขภาวะด้วยการออกกำลังกาย ยังสร้างเจตคติในการทำประโยชน์เพื่อสังคม ด้วยการสนับสนุนการปลูกข้าวอินทรีย์ของชาวนา 11 กลุ่ม จาก 7 จังหวัด ได้แก่ ยโสธร สุรินทร์ นครสวรรค์ นครปฐม สุพรรณบุรี เพชรบุรี และพัทลุง โดยนักปั่นที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำข้าวไปบริจาคให้องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ ที่มารับบริจาคด้วย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/Fxk1ZE

Shares:
QR Code :
QR Code