กิจกรรม นิทานสร้างเด็กฉลาด

featured

ภาพบรรยากาศกิจกรรม นิทานสร้างเด็กฉลาด พูดคุยในหัวข้อต่างๆเช่น สิ่งที่ครอบครัวจะได้รับจากนิทาน การใช้เวลาร่วมกันเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีมากขึ้น เทคนิคเพิ่มเติมหากต้องการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆให้กับเด็ก รวมถึง Work shop การใช้สื่อง่ายๆใก้ลตัวร่วมกับ การเล่านิทาน กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 25 เมษายน 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

Shares:
QR Code :
QR Code