กิจกรรม ชีวิตมีศีล สังคมมีสุข

featured

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ได้จัดกิจกรรม ชีวิตมีศีล สังคมมีสุข ฟังธรรมะจากพระคุณเจ้า พระภาณุ จิตฺตทนฺโต ผู้ช่วยเลขานุการเครือข่ายพุทธชยันตีสังฆะเพื่อสังคม วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก ในเรื่องหลักคิดแบบ มีศีล มีธรรม เน้นการสอนความดีให้เป็นรูปธรรม เริ่มต้นจากตัวเรามีศีล สังคมจึงมีสุข และแขกรับเชิญพิเศษคุณเบนซ์ พรชิตา ณ สงขลา

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ(สสส.) มีกิจกรรมดีๆ อย่างต่อเนื่องในทุกๆ เดือน
หากท่านใดสนใจสามารถติดตามตารางกิจกรรมได้ที่ http://www.thaihealthcenter.org
หรือ https://www.facebook.com/Sookcenter
โทร. 08-1731-8270

Shares:
QR Code :
QR Code