กิจกรรมเวทีเด็กวอนถามผู้ใหญ่

กิจกรรมเวทีเด็กวอนถามผู้ใหญ่

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00 น. ณ วัดสนามจันทร์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย โรงเรียนรุ่งอรุณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จัดเวทีสาธารณะเด็กวอนถามผู้ใหญ่ โดยมีผู้เข้าร่วมเวทีจำนวน 200 คน ซึ่งเครือข่ายองค์กรงดเหล้าฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรม เครือข่ายสิ่งแวดล้อม นักศึกษาวิชชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นแปดริ้วปี 1และนักศึกษา ปี 2  ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม 

ประเด็นจากการทำวิจัยต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำของแม่น้ำบางปะกงที่เป็นแหล่งน้ำและแหล่งอาหารที่สมบูรณ์  ขณะนี้กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าพื้นที่อำเภอบ้านโพธิ์ที่กำลังเกิดท่าเรือ และอุตสาหกรรมที่กำลังตามมา เด็กโรงเรียนรุ่งอรุณได้เข้ามาทำการวิจัยแม่น้ำบางปะกง ทำให้ชาวแปดริ้วบางคนที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นได้ตระหนักและเตรียมรับมือกับสิ่งเปลี่ยนแปลง

 

 

ที่มา : เครือข่ายองค์กรงดเหล้าฉะเชิงเทรา

Shares:
QR Code :
QR Code