กิจกรรมเปิดงาน Wake up Worker ปลุกพลังในตัวคุณสู่อาเซียน

featured

เมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมเปิดงาน Wake up Worker ปลุกพลังในตัวคุณสู่อาเซียน โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมพร้อมประชาชนวัยแรงงานและผู้ประกอบการในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/78lsZo

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ