กิจกรรมสุข-สนทนา ครอบครัวคือหัวใจแห่งการเยียวยา

featured

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.(งามดูพลี) ได้จัดกิจกรรม สุข-สนทนา “ครอบครัว คือ หัวใจแห่งการเยียวยา” กิจกรรมบรรยายธรรมโดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ร่วมสัมผัสกับความหวัง กำลังใจ ที่จะทำให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคและพบความสุขที่แท้จริง เพราะความรัก ความเข้าใจ และการดูแลซึ่งกันและกันจากคนในครอบครัว นำมาซึ่งปาฏิหารย์แห่งการเยียวยา

Shares:
QR Code :
QR Code