กิจกรรมวันไตโลก ประจำปี 2557

featured

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานต่างๆ ประกาศจัดงานกิจกรรมวันไตโลก ประจำปี 2557
ณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น1 สยามดิสคัฟเวอรี่ กรุงเทพฯ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาโรคไตและปัจจัยหลักที่คนไทยบริโภครสเค็มมากเกินไป ทำให้เป็นโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ตามมาและเกิดภาวะไตวายเรื้อรังและเสียชีวิตในที่สุด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/3Q30l4

Shares:
QR Code :
QR Code