กิจกรรมรณรงค์สาธารณะ "เคลื่อน เพื่อ หยุด ความรุนแรงต่อผู้หญิง"

featured

เมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย “กลุ่มรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง” จัดกิจกรรมรณรงค์ “เคลื่อนเพื่อ หยุด ความรุนแรงต่อผู้หญิง เนื่องในวันสตรีสากล วันที่ 08 มีนาคม ของทุกปี โดยมี ดร. ประกาศิต กายะสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. และดร. ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/2UeXzA

Shares:
QR Code :
QR Code