กิจกรรมรณรงค์สงกรานต์ ปี 2567 สาด ไม่ดื่ม ไม่ซิ่ง

สาดไม่ดื่มไม่ซิ่ง

เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 25667 ที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมรณรงค์สงกรานต์ ปี 2567 “สาด ไม่ดื่ม ไม่ซิ่ง” ตอน สืบสานประเพณีไทยปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=360336

Shares:
QR Code :
QR Code