กิจกรรมรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน

สงกรานต์ปลอดภัย

วันที่ 11 เม.ย. 2567 ที่ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ มูลนิธิเมาไม่ขับร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัท ขนส่ง จำกัด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุเมาไม่ขับ ภาครัฐ ภาคเอกชน จัดกิจกรรมรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีนายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานซึ่งบรรยากาศในงานมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องอันตรายจากการเมาแล้วขับ สติ๊กเกอร์แผ่นพับ คู่มือการเดินทางสงกรานต์อย่างไรให้ปลอดภัย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=360819

Shares:
QR Code :
QR Code