กิจกรรมทางกายที่บ้าน สำหรับเด็ก

ที่มา : คู่มือกิจกรรมทางกายประจำบ้าน


กิจกรรมทางกายที่บ้าน สำหรับเด็ก thaihealth


เเฟ้มภาพ


เด็กกับ “การเล่น” เป็นของคู่กัน การเล่นของเด็กจะช่วยกระตุ้นสมองและส่งเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย ทั้งในมิติของร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ทว่าจากสถานการณ์ในปัจจุบันรูปแบบการเล่นของเด็กๆ มีการเปลี่ยนเเปลงไปค่อนข้างมาก จากที่เคยเล่นผ่านทางการเคลื่อนไหวร่างกาย เปลี่ยนเป็นการเล่นเกมบนโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ตมากยิ่งขึ้น ดังนั้นตัวอย่างกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไปนี้ จะเป็นการเล่นออกแรงแบบ Active Play ซึ่งจะช่วยทำให้เด็กๆ เกิดความสนุก และได้รับประโยชน์ที่สำคัญ 3 ประการ คือ


1.พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และสังคม


2.พัฒนาทักษะทีจำเป็นตามช่วงวัย และกระตุ้นการเรียนรู้


3.เสริมความแข็งแรง และป้องกันภาวะโรคอ้วนในเด็ก


ตัวอย่างกิจกรรมทางกาย


1.กิจกรรมบทบาทสมมติ โดยผู้ปกครองอาจกำหนดบทบาทให้เด็กๆ หรือให้เด็กเลือกบทบาทด้วยตนเอง และร่วมเล่นไปกับเด็กให้พวกเขาได้เกิดการเรียนรู้ การใช้ อารมณ์ ความคิด ความจำ ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งให้เด็กได้มีการเคลื่อนไหวระหว่างทำกิจกรรมไปพร้อมกัน


2.ขว้างบอล อาจใช้ลูกบอลเล็ก หรือลูกเทนนิสที่นิ่มๆ โดยขว้างจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง พ่อแม่ผู้ปกครองอาจร่วมกันเล่นกับเด็กๆ ได้ กิจกรรมนี้เน้นให้เด็กเกิดพัฒนาการของกลุ่มกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเคลื่อนไหว ในลักษะของการ พุ่ง ทุ่ม ขว้าง และฝึกการควบคุมให้ขว้างสู่เป้าหมาย รวมทังฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กและนิ้วมือในการจับและกำหนดทิศทาง 


3.การวิ่ง เป็นวิธีที่ง่ายไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์ สามารถวิ่งบริเวณบ้าน หรือในหมู่บ้านได้ พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถชวนเด็กๆ ออกไปวิ่งด้วยกันหากการวิงหนักเกินไป ก็สามารถเปลี่ยนเป็นเดินเร็วสลับวิ่งได้ โดยการวิ่งจะช่วยพัฒนาระบบหัวใจเเละไหลเวียนเลือด กล้ามเนื้อขา แข็งแรงขึ้น รวมทั้งเด็กๆ ยังได้เรียนรู้สิ่งแวดล้อมระหว่างทางอีกด้วย  

Shares:
QR Code :
QR Code