กิจกรรมทางกายของเด็กตามช่วงอายุ

ที่มา : ข้อแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การลดพฤติกรรมเนือยนิ่งและการนอนหลับ สำหรับเด็กปฐมวัย (แรกเกิด – 5ปี) โดย กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข


 


กิจกรรมทางกายของเด็กตามช่วงอายุ thaihealth


แฟ้มภาพ


กิจกรรมทางกายที่เหมาะสมของเด็กตามช่วงอายุต่าง ๆ


วัยแรกเกิด – 1 ปี           


 • เด็กวัยทารกนี้ กล้ามเนื้อยังไม่พร้อมสำหรับการวิ่งหรือกระโดด ควรเน้นให้มีการเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามช่วงพัฒนาการตามวัยอย่างเพียงพอ ภายใต้ผู้ดูแล สถานที่ และอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการเล่นและมีความปลอดภัย
 • เน้นกิจกรรมบนพื้นเป็นหลัก (floor-based play) เช่น การนอนคว่ำชันคอ (tummy time) การเอื้อมหยิบจับ/การดึง/ปัด ลูกบอลหรือของเล่น การหมุนตัว คลาน การนั่ง การยืน เดิน การเล่นกับผู้ปกครอง


วัย 1-3 ปี


 • เด็กวัยนี้กล้ามเนื้อเรื่องมีการพัฒนาการเพิ่มมากขึ้น สามารถเดิน วิ่ง กระโดดได้ ควรปล่อยให้เด็กเล่นตามความชอบ เน้นความสนุกสนาน มีกิจกรรมการเล่นที่หลากหลาย ภายใต้ผู้ดูแล สถานที่ และอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการเล่น และมีความปลอดภัย
 • เน้นกิจกรรมการเคลื่อนไหวพื้นฐาน เช่น คลาน ยืน เดิน วิ่ง กระโดด ขว้าง ปีนป่าย เป็นต้น
 • ไม่เน้นให้เล่นในรูปแบบการฝึกฝนหรือเล่นกีฬาที่มีกติกา หรือเน้นผลแพ้ชนะ
 • ตัวอย่างกิจกรรมการเล่นที่ใช้อุปกรณ์ เช่น เล่นเครื่องเด็กเล่น เตะฟุตบอลเข้าโกล กระโดดเชือก โยนบอลใส่ตะกร้า ปั่นจักรยาน ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน รดน้ำต้นไม้ กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน เล่นเครื่องเรือนในบ้าน การห้อยโหน เดินข้ามท่อนไม้เล็ก ๆ เป็นต้น
 • ตัวอย่างกิจกรรมการเล่นที่ไม่ใช้อุปกรณ์ เช่น วิ่งไล่จับ วิ่งซ่อนหา เต้นประกอบเพลง เดินเล่น ช่วยพ่อแม่ยกของ ว่ายน้ำ กระโดดอยู่กับที่ เดินขึ้นบันได เป็นต้น


วัย 3-5 ปี


 • เด็กวัยนี้จะเริ่มเคลื่อนไหวในท่าทางที่ยากมากขึ้น
 • กิจกรรมการเล่นที่ใช้อุปกรณ์เช่น เตะเลี้ยงลูกฟุตบอลไป-กลับ กระโดดเตะสิ่งของที่อยู่ข้างบน กระโดดเชือก ห้อยโหน ปั่นจักรยาน กระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง
 • กิจกรรมการเล่นที่ไม่ใช้อุปกรณ์ เช่น ว่ายน้ำ กระโดดขาเดียว เดินขึ้นที่สูง ขึ้น-ลงบันได วิ่งเปี้ยว วิ่งเก็บของ

Shares:
QR Code :
QR Code