กิจกรรมตรวจสุขภาพรัฐสภา ตรวจ วัด คัด กรอง สุขภาพดีสร้างได้(โครงการสร้างพลังป้องกันโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต)

featured

นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ ในฐานะกรรมาธิการที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข เปิดเผยผลการตรวจคัดกรองสุขภาพ ในงานเสวนาและแสดงนิทรรศการ โครงการสร้างพลังป้องกันโรคอัมพฤกษ์อัมพาต ที่รัฐสภา ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายนที่ผ่านมา จัดโดยคณะกรรมาธิการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎร กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่มี ส.ส. ส.ว.และเจ้าหน้าที่รัฐสภาเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/7b9LN7

Shares:
QR Code :
QR Code