กาฬสินธุ์ รวมใจ ‘ปั่น ปลุก ลุก สร้าง

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์แนวหน้า 


กาฬสินธุ์ รวมใจ 'ปั่น ปลุก ลุก สร้าง thaihealth


จ.กาฬสินธุ์ รวมใจ 'ปั่น ปลุก ลุก สร้าง' รณรงค์เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไทองค์ราชัน


5 ก.ค.61 ที่บริเวณหน้าศาลากลางหลังเก่านายสนั่น พงษ์อักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานปล่อยขบวนปั่นจักรยาน โครงการ 6×4 รวมใจ ปั่น ปลุก ลุกสร้างกระแส รณรงค์โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไทองค์ราชัน ปีที่ 3 โดยมีนายประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นำคณะนักปั่นของจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


นายประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับ สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด้วยการสร้างกระแสให้ประชาชนได้หันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองหันมาออกออกกำลัง กาย รวมถึงเลิกสูบบุหรี่ที่ส่งผลต่อสุขภาพตนเองและผู้อื่น ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการปลุกกระแสทั้งประเทศ มีการแบ่งสายการปั่นออกเป็น 8 สาย


โดยภาคอีสานสาย 3 เริ่มปั่นจากจังหวัดนครพนม ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ผ่านจังหวัดสกลนคร ถึงจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 4 กรกฎาคม โดยในวันที่ 5 กรกฎาคม ได้เริ่มปั่นออกจากจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อส่งต่อให้กับจังหวัดร้อยเอ็ดตามเส้นทางที่กำหนด จนถึงกระทรวงสาธารณสุขในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 สำหรับ 2 ปีที่ผ่านมาโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไทองค์ราชัน กระตุ้นให้ประชาชนหันมาใส่ใจในสุขภาพตนเองเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก มีผู้ที่สมัครใจเลิกบุหรี่ จำนวน 1,130,705 คน และเลิกบุหรี่นานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปอีกจำนวน 129,174 คน ทั่วประเทศ

Shares:
QR Code :
QR Code