กาฬสินธุ์กำจัดขยะพิษ

ที่มา :  เดลินิวส์


กาฬสินธุ์กำจัดขยะพิษ thaihealth


แฟ้มภาพ


จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขนย้ายขยะอิเล็กทรอนิกส์ ในพื้นที่บ่อกำจัดขยะมูลฝอย ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ


นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ นายประลอง ดำรงไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ พล.ต.ต.ทิณนะรัตน์ เพ็ชรพันธุ์ศรี ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ พ.อ.มานพ ไขขุนทด รอง ผอ.รมน.กาฬสินธุ์ นายพิชิต สมบัติมาก ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ นายประสูตร หอมบันเทิง นายอำเภอฆ้องชัย พร้อมเจ้าหน้าที่ บริษัท โกรว์ กรีน เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด ร่วมปล่อยขบวนรถบรรทุกปฏิบัติการขนย้ายขยะอิเล็กทรอนิกส์ ในพื้นที่บ่อกำจัดขยะมูลฝอย ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ


นายไกรสร ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การขนย้ายขยะอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 รวมทั้งสิ้น 150 ตัน หลังจากก่อนหน้านี้ดำเนินการขนย้ายไปแล้ว 50 ตัน ซึ่งคาดว่ายังเหลือขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นขยะพิษที่ตกค้างในบ่อขยะประมาณ 120 ตัน ทางจังหวัดกาฬสินธุ์จะร่วมกับ อบจ.กาฬสินธุ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการขนย้ายไปกำจัดอย่างถูกวิธีให้หมด จากนั้นจะขอความอนุเคราะห์จากกรมควบคุมมลพิษ ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าสำรวจ เพื่อศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ในการสร้างบ่อพักขยะและโรงคัดแยกขยะที่ได้มาตรฐานต่อไป รวมทั้งการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาคัดแยกขยะให้ถูกวิธี ป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ ควบคู่กันกับการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากอาชีพคัดแยกขยะของประชาชนในพื้นที่ ต.โคกสะอาดนั้น สามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวมานานกว่า 20 ปี และยังมีส่วนช่วยในเรื่องการรีไซเคิลขยะของเก่าทั่วประเทศนำกลับใช้ใหม่


ด้าน นายพิชิต ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ผล กระทบการประกอบกิจการธุรกิจรับซื้อของเก่า ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งขยะรีไซเคิลอื่น ๆ ในพื้นที่ ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จากการสำรวจมีผู้ประกอบการรวม 284 ราย คาดว่ามีการนำปริมาณขยะเก่าจำพวกเครื่องใช้ไฟฟ้า และขยะอิเล็กทรอนิกส์ เข้ามาในพื้นที่เพื่อคัดแยกชิ้นส่วน 1,021 ตันต่อเดือน หรือ 34 ตันต่อวัน ซึ่งขบวนการแยกชิ้นส่วนอย่างไม่ถูกต้อง และขยะที่เหลือจากการแยกชิ้นส่วนที่ไม่สามารถจำหน่ายได้ ถูกนำไปทิ้งรวมกับบ่อขยะของ อบต.โคกสะอาด ในพื้นที่ 23 ไร่ จนมีขยะอิเล็กทรอนิกส์สะสมมากกว่า 320 ตัน ทั้งนี้นอกจากจะมีปัญหาการสะสมปนเปื้อนมลพิษและมีการแพร่กระจายลงสู่พื้นที่การเกษตร และแหล่งน้ำ พืชผัก สัตว์น้ำต่าง ๆ แล้ว ยังเสี่ยงส่งผลกระทบต่อร่างกายของประชาชนอีกด้วย เนื่องจากสามารถวัดระดับการปนเปื้อนบริเวณบ่อกำจัดขยะดังกล่าวที่สูงเกินค่ามาตรฐาน โดยเฉพาะตะกั่ว แมงกานีส นิกเกิล และปรอท ซึ่งก่อให้เกิดโรคมะเร็ง ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหา จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขนย้ายขยะนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

Shares:
QR Code :
QR Code