การใช้ศิลปะและการละครเพื่อการสื่อสารด้านสุขภาพ(Using art and drama to communicate health)

featured

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ที่ศูนย์การประชุมพีช พัทยา จ.ชลบุรี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 21 (The 21th IUHPE World Conference on Health Promotion 2013) ซึ่งประเทศไทยได้รับคัดเลือกจากสมาพันธ์นานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการศึกษา (The International Union of Health Promotion and Education : IUHPE) ให้เป็นเจ้าภาพการประชุมภายใต้หัวข้อ “การลงทุนที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพ (Best Investments for Health)” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-29 ส.ค. มีหัวข้อการประชุมหลักที่น่าสนใจคือ “การใช้ศิลปะและการละครเพื่อการสื่อสารด้านสุขภาพ(Using art and drama to communicate health)” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนทั้งภาคนโยบาย นักวิชาการ นักวิจัย และนักรณรงค์ กว่า 2,000 คน จาก 80 กว่าประเทศทั่วโลก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/ig4jFM

Shares:
QR Code :
QR Code